Explorer Collection
在线咨询

首頁 > 网上商城 > 新手上路 > 订购流程  
产品订购流程
 
                                                                         
交货填写详细信息 提交完成注册
 
                                                                                
分类浏览或直接查找商品
 
                                                                                
       同掌柜有效沟通
 
                                                                       
确认选购产品(款式/数量/色彩/画面)
 
                                                                                
 整理商品清单或继续选购
 
                                                                        
选择配送方式和支付方式后提交订单
 
                                                                                
       签订合同 支付定金
 
                                                                               
                下单生产
 
                                                                                
       选择物流配送方式
 
                                                                                
               付清货款
 
                                                                                
  准备收货或者上门自己提
 
                                                                                
                 收货确订